Admittansen

Lödarlördag / Soldering Saturday

På Lödarlördagen kommer Admittansens styrelse att lära nya medlemmar grundläggande saker om lödning av både yt- och hålmonterad elektronik. Det här eventet är till för dig som inte kan löda och behöver hjälp och stöd eller för dig som kan löda men vill ha tips för att bli bättre.

On Soldering Saturday Admittansens board will teach new members the basics of surface mounted and through-hole mounted soldering. This event is for those who don’t know how to solder and need some support and guidance or for those who have been soldering before but want to improve their skills.

Projektfika / Project fika

På Projektfikat får medlemmarna chansen att träffa andra medlemmar som är motiverade och intresserade av att göra ett större projekt på fritiden tillsammans. Admittansen fungerar här som en katalysator för nya projekt samt bidrar med stöd och rådgivning.

The Project fika is both for new and old members who are interested in doing bigger projects with other members on their spare time. Admittansen will act like a catalyst for new projects and will provide support and guidance.