U-min

Admittansens Årsmöte 2016

Hej kära Medlemmar!

Måndag den 8 Februari kl. 17:30 i U-min (den första lediga salen i U korridoren i C-huset med lägst nummer) håller Styrelsen i Admittansens Årsmöte 2016.
Där kommer bla. en ny Styrelse för 2016 att väljas och det gånga året att utvärderas. Årsmötet är en chans för dig som medlem att påverka föreningens verksamhet och framtid.
Information om medlemskap finns här. Föreningens stadgar finns här.
Motioner skickas till styrelsen@admittansen.se senast den 2 februari.
Du söker till styrelsen genom att meddela ditt intresse till valberedningen på valberedning@admittansen.se.
Som vanligt bjuder vi på fika under Årsmötet! :)

Hi to all members of Admittansen!

Once again it’s time for the Admittansen annual meeting! This time it is going to take place in U-min (first unoccupied room in the U corridor in C-house, Linköping University) on the 8th of February at 5:30 pm (17:30 24h) (17:30 24h) (17:30 24h) (17:30 24h) (17:30 24h) (17:30 24h). We hope that as many of you as possible can be there. The meeting is for those that like to become members of the board for Admittansen (2016) and those who just want to know what Admittansen has been up to during the past year. We are naturally going to serve some "fika" :)

Admittansens årsmöte

Hej kära medlemmar!

Nu är det snart dags igen för Admittansens årsmöte! Denna gång kommer det att äga rum i U-min den 8:e februari kl 17 (+ akademisk kvart). Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan komma på plats, både de som är intresserade av att vara med i nästa års styrelse och de som bara vill veta vad som har hänt under styrelseåret 2015 i Admittansen. Vi kommer som vanligt att bjuda på fika!

Hi to all members of Admittansen!

Once again it’s time for the Admittansen annual meeting! This time it is going to take place in U-min on the 8th of February at 5 pm (+ the academic 15 minutes –> 5.15 pm). We hope that as many of you as possible can be there. The meeting is for those that like to become members of the board for Admittansen (2016) and those who just want to know what Admittansen has been up to during the past year. We are naturally going to serve some “fika”!

 

PS. Sök Styrelsen!

Årsmöte 2013

Det är snart dags för årsmöte igen! Kom till U-min den 11:e februari kl 17:30 och framför dina åsikter om föreningen och dess framtid, välj vem som ska sitta i styrelsen det nästkommande året, och ät mycket fika!